Veterinærattester

Veterinærattest i EU:

Det påhviler ejer/afsender at drage omsorg for at gyldig veterinærattest foreligger ved afsendelse af hesten. Attesten skal udstedes af en den lokale embedsdyrlæge, som skal bestilles med min. 2 arbejdsdages varsel.                                    Attesten må max. udstedes 48 timer før afrejse (med tillæg af evt. weekend).
Såfremt attesten ikke er tilstede medtages hesten ikke og transporten faktureres 100%.

For "registrerede heste" er taksten til kredsdyrlægen:

Grundgebyr kr. 589,- + kr. 493,- pr. påbegyndt kvarter.

Heste, der skal uden for EU skal desuden have et TRACES certifikat kr. 674,- / 1348,-

For hver attest opkræves desuden et gebyr på kr. 117,-

Ved "registreret hest" forstås hest med "konkurrence-pas" - dvs. med signalement indtegnet

i diagrammet i passet. Således er et pas uden indtegning ikke længere nok !

Vær desuden opmærksom på, at passet skal indeholde sider om "medicinsk behandling" i almindeligt dansk pas er det siderne 41-51.

Vi hjælper gerne med kontakten til den lokale kredsdyrlæge.

Veterinærattest ikke EU:

Denne er forskellig fra land til land. Vi oplyser gerne om de konkrete forhold.

Visse lande kræver desuden import/eksport tilladelse.​